NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBYDERATIZACE

Deratizace je činnost směřující k hubení hlodavců z důvodu ochrany zdraví osob, chovaných zvířat a životního prostředí před původci a přenašeči infekcí.

Hubíme: potkany, krysy, myši domácí a ostatní hlodavce.

NOVINKA: V roce 2016 jsme rozšířili deratizační služby o novou metodu, více informací zde!

DEZINSEKCE

Dezinsekce je cílená činnost k hubení hmyzu a ostatních členovců z důvodu přenosu infekčních onemocnění, psychologických a ekonomických aspektů.

Hubíme: štěnice, šváby, rusy, mravence, vosy, blechy a další obtížný hmyz.

DEZINFEKCE

Úkolem dezinfekce je zamezení vstupu škodlivých mikroorganismů na plochy a předměty. Hlavním cílem je udržení čistého prostředí, které je základem zdraví člověka.

Hubíme: houby, plísně, viry, bakterie a jiné parazity.
FUMIGACE

Můžeme provádět fumigaci, což je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě.

NEŽÁDOUCÍ VEGETACE

Provádíme likvidaci nežádoucí vegetace jako jsou např. plevele, rostliny, co porůstají chodníky, apod.

VYKLÍZENÍ

Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půdních prostor. To zahrnuje i likvidaci holubího trusu a následného postřiku proti hmyzu, včetně dezinfekce, nebo montáž holubích zábran na balkonech a okenních římsách.

JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJEME

Pokud máte jakýkoliv problém se škůdci nebo chcete využít vyklízecí služby, neváhejte nás kontaktovat.

Poté, co nás kontaktujete, s Vámi povedeme telefonický rozhovor, na základě kterého Vám doporučíme další postup. Ve většině případů je nejlepším postupem osobní návštěva. V takovém případě se s Vámi domluvíme na konkrétním čase, kdy by se Vám osobní návštěva nejvíce hodila.

Při osobní návštěvě provedeme detailní zmapování situace a určíme nejvhodnější řešení. Pokud to bude možné, provedeme zákrok ihned (typicky: hubení vos nebo mravenců). Pokud ne, domluvíme se na dalším postupu - typicky jedna až tři další návštěvy, během kterých provedeme specializovaný zásah.

Naší hlavní prioritou při poskytování služeb je Váš komfort. Můžete se proto spolehnout na příjemný a profesionální přístup. Kvůli diskrétnosti jezdíme v neoznačených vozech.

CENÍK

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb bohužel není možné zavést univerzální ceník. Výslednou cenu ovlivňuje mnoho faktorů jako druh škůdce, znečištění prostor, stupeň zamoření, spotřeba materiálu, velikost ošetřené plochy aj.

Cenu tedy navhrneme až na základě telefonického rozhovoru a případné osobní návštěvy.

KRYSBERK 2016